JELGERSMA

INITIËREN  INVESTEREN  ADVISEREN

 

Vijzelgracht 21-25

1017 HN Amsterdam 

+31 (0)20 226 23 23 

secretariaat@jelgersma.nl

 

Ramasi Ventures N.V. | YouCa het alternatief op de kabel | Raatgever & Jelgersma Advies & Participatie Lambda Beheer B.V.